Faydalanmak Koşuluyla

ROTH Thierry
Date publication : 06/02/2023
Dossier : Traduction éditoriaux
Sous dossier : En turc

 

Faydalanmak Koşuluyla

İlk kez bu kadar kalabalığın ekrandakinden fazla salonda katıldığı Aşk konusunda yapılan kış seminerine katılan 350’den fazla katılımcının çoğunluğunu etkilemiş görünüyor.

Kuşkusuz birçok nedeni var : düzenli bir analizde genelde asi bir konu olması ;değişik alanlara açılımı – çocuk, aile, mistik, delilik, arada seks ; farklı kuşaklardan ve kliniğe duyarlı çalışma arkadaşlarının katkıları ;  tartışmacıların gerçekten müzakereleri açmadaki angajmanları ve sonuçta Charles Melman’ nın üç aydan daha az bir süre önce vefatına karşın ALI ‘nin kurucusunun canlılığında ve izinde devam ettiği saptanmıştır.

Bu canlılığın soluğu kesilecek mi ? Ne son çalışma günleri ne de yakın zamanda birçok çalışma arkadaşlarıyla yapılan konuşmalar bu izlenimi vermiyor . Charles Melman ALI ‘nin kendisinden sonra her hâlükârda çalışmaya devam etmesi için elinden geleni yaptı. Bizi psikanaliz tarihinde , kurucusunun ölümünün ardından her zaman oluşabilecek ve hatta olası aptallık ve zayıflık tehlikelerine karşı   sıklıkla uyardı …Ayrıca yönetim kuruluna görevlerinde  yardımcı olmak ve derneğimizin daha kollektif yürütülmesini sağlamak için  bir Directoire ve Doyennat oluşturdu. Bize Lacan’dan bu yana özellikle eşsiz zenginlikte bir öğreti bıraktı.

Lacan'ın unlu cümlesinin yorumuyla, talebelerinden bir çoğu,  her biri kendine özgü sekliyle ,Melman’dan faydalanmak koşuluyla geçecekler,  kuşkusuz görevi üstleneceklerdir …Daha şimdiden Kış seminerinde , cesaret verici şekilde anlaşıldı. Eylül 2021’deki editoryal yazısında şöyle yazıyordu : « Ulu Lacan !  Onunla   koltuğunda otururken hiç öldükten sonraki   kadar konuşmamış belagatli olamamıştık ». Bir kez daha sadece Lacan’ı hedeflemeyen,   tam nisan atisiydi …Gelecek yıllarda , bu diyalogların hala geçerliğinin doğrulamasını yapacak fırsatlar olacaktır.

Thierry Roth, ALI Yönetim Kurulu adına

30.01.2023

 

Çeviren: Derya Gürsel

Espace personnel

Cookies ?

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Ces cookies ne contiennent pas de données personnelles.

Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. A tout moment, il vous est possible de rectifier votre choix sur la page des politiques de confidentialités du site.