Πρυμναία κώπη

MELMAN Charles
Date publication : 30/11/2020
Dossier : Traduction éditoriaux
Sous dossier : En grec

 

Πρυμναία κώπη

 

Στην οθόνη της κοινής γνώμης ο καθένας έχει τη δική του άποψη ούτως ώστε μία ασυνάρτητη οχλοβοή είναι σήμερα ο υποκείμενος γενικευμένος θόρυβος   που απορροφά κάθε παρέμβαση. Δεν υπάρχει πλέον γνώση που να μπορεί να μοιραστεί και που συνιστά αυθεντία και είναι μάλιστα η καταγγελία των θεμαφυλάκων της λεγόμενης ελίτ που υπήρξε το πρόγραμμα στον ηγέτη νικητή  της πρώτης δημοκρατίας. Αλλά προκειμένου να πει κανείς στο λαό αντί για την αλήθεια ΄αυτό που θέλει να ακούσει΄ θα πρέπει να έχει κανείς υπόψιν του αυτό που ο λαός θέλει. Αλλά αυτό που θέλει είναι ήδη γνωστό : ισότητα της  τάξης και του  φύλου  και η δύναμη  του ηγέτη που ως εκ τούτου γίνεται απολυταρχική είναι να μεταδίδεται κατευθείαν σε κάθε στρατιώτη η ευτυχία. Η Σπάρτη κατά της αθήνας, παλιά ιστορία.

Αλλά προκειμένου να παραμείνουμε ήσυχα στο δικό μας τομέα, είναι διασκεδαστικό το ότι φαίνεται να υπόκειται στο ίδιον σύστημα. Πόσες φορές δεν άκουσα τις καλές κυρίες της Σχολής να θυμίζουν ότι η θεωρία δεν είναι παρά ο τρόπος που έχουν τα μικρά αγόρια στο να εφυσηχάζονται στο ότι γνωρίζουν κάτι τις και ότι το πραγματικό αφεντικό είναι η άγνοια.

Αυτό είναι αλήθεια και ας θαυμάσουμε παρεμπιπτόντως την αναφερόμενη ισότητα μεταξύ ασυνειδήτων αλλά οι φίλες μας παρέμεναν χωρίς  δυνατότα στο να βρουν δίχως  θεωρία αυτό που κινητοποιεί την  ασυνείδητη γνώση  τους. Στο άλλο άκρο , βλέπουμε τις ομάδες να διεκδικούν ένα έλεγχο της γνώσης, κυριαρχία των πάντων και άρα και του ασυνειδήτου.

Ας θαυμάσουμε την ισορροπία της σχολής μας τον τρόπο της να υποκαθιστά με ταπεινότητα τον Godot με  την πρυμναία κώπη.

Ch. Melman

26 Νοεμβρίου 2020

Traduction faite par Yorgos Dimitriadis 

Espace personnel

Cookies ?

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Ces cookies ne contiennent pas de données personnelles.

Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. A tout moment, il vous est possible de rectifier votre choix sur la page des politiques de confidentialités du site.