Η σχέση με το κείμενο

Charles MELMAN
Date publication : 13/03/2020
Dossier : Traduction éditoriaux
Sous dossier : En grec

 

Η σχέση με το κείμενο
 
Δεν υπάρχει σχέση σεξουαλική, αλλά σίγουρα κειμενική. Το κείμενο που αποδίδεται στον Άλλον είναι προφανώς φαντασιακό, περιγράφει ωστόσο μια συμπεριφορά. Για να εκπληρωθεί, αρκεί να εκτελεστεί ένα τελετουργικό, μετά ο καθένας μπορεί ν’ασχοληθεί με τα δικά του. Έχει θυσιάσει αρκετά.      
   Η εκκοσμίκευση της διδασκαλίας δεν έχει κατά κανένα τρόπο αποτρέψει αυτήν την κυρίως θρησκευτική κληρονομιά. Εφόσον αυτό που ζητείται από το μαθητή είναι   αποδείξεις μιας συσσώρευσης, μπορεί πλέον να επαναλαμβάνει, και έπειτα να συμπεριφέρεται ανάλογα με το κέφι του. Η αποσύνδεση της γνώσης από την πρακτικής καθίσταται έτσι μια κανονικότητα ικανή να εμπνεύσει μεθόδους άμεσης μύησης. Ας μην αστειευόμαστε: είναι πιθανό η θεωρία της να ζήτησε τη σεξουαλική μετάδοση στην Αθήνα. Δεν ακουμπάμε πλέον ένα εφήβαιο από τη στιγμή που έχει τριχοφυΐα.
   Η ψυχανάλυση είναι ο μόνος κλάδος που διορθώνει την παρεξήγηση: το πραγματικό του πρακτικού θέματος προσκαλείται εκεί να βρει τον οδηγό του όχι στο φαντασιακό κείμενο που αποδίδεται στον Άλλο, αλλά στην έλλειψη που ίσως το ενέπνευσε ώστε να αμυνθεί. Αυτός ο τύπος μεταφοράς είναι στον αντίποδα της παραδοσιακής λοιπόν, και η οποία θέλει μετάδοση από το δάσκαλο στον διπλωματούχο.
   Αν έχουν έτσι τα πράγματα , είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η πρωτοτυπία δεν είναι πιο αισθητή σε ένα συνέδριο, ή σε ένα ραπόρτο.
 
                                                                                     Σ.Μελμάν
                                                                           29 Φεβρουαρίου 2020
Traduction faite par Yorgos Dimitriadis

Espace personnel

Cookies ?

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Ces cookies ne contiennent pas de données personnelles.

Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. A tout moment, il vous est possible de rectifier votre choix sur la page des politiques de confidentialités du site.