Ο πόνος του Λακάν

Charles MELMAN
Date publication : 11/10/2019
Dossier : Traduction éditoriaux
Sous dossier : En grec

 

Ο πόνος του Λακάν
 
 
Ο καθένας πονάει σε διαφορετικό μέρος, είναι αυτό που μας διακρίνει τον έναν από τον άλλο. Ο Λακάν, για παράδειγμα, πονούσε στους ομοίους του. Είναι μια ουσιαστική εντόπιση η οποία διατάσσει τη ομιλία σας, περιορισμένη από αυτό που διατίθεται να ακούσει ελλείψει του οποίου περνάτε για τρελός. Έτσι, πέρασε ένα χρονικό διάστημα προσπαθώντας να διαμορφώσει ομοίους του διατεθειμένους να μοιραστούν μαζί του έναν λόγο ανέκδοτο, εντελώς.
 
Από που μιλούσε αλήθεια; Από έναν χώρο εκκενωμένο, φυσικά, από τα διάφορα περιστατικά και τις βλακείες που συνήθως φορτώνεται για να προστατεύσει από το άγχος. Επομένως, η αποδεικτική του αξία εναπόκειται και μόνο στην λογική οργάνωση του λόγου του, προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στο πραγματικό κενό από το οποίο θα θέλαμε να έχει καταγωγή έφόσον, αφού πάντα αναζητούμε μία.
 
Αλλά υπερβάλλω. Αρχικά, πονούσε για τον εαυτό του, για την ανοησία   που έρχεται από το ασυνείδητο, αυτό το πράμα που αγνοεί τον Ένα, αλλά αν κατορθώνει όμως να το φανταστεί σαν θεό.
 
Ετσι με το γράμμα θα μπορέσουμε να κάνουμε Ενα βιβλίο, με το ψηφιακό θα παίξουμε από το 0 στο 1, με το κβαντικό θα τα στοιβάζουμε, κλπ.
 
Πού θέλω να καταλήξω; Για να φέρω το θέμα εγωιστικά στον εαυτό μου, το ερώτημα είναι να μάθω αν είμαι ο Ένας; Ωστόσο, ξέρω την απάντηση: όχι περισσότερο ή καλύτερα από τον Lacan.
                            
 
                                                                               Σ.Μελμαν
                                                                        3 Οκτωβρίου 2019
 

Traduction faite par Yorgos Dimitriadis

Espace personnel

Cookies ?

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Ces cookies ne contiennent pas de données personnelles.

Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. A tout moment, il vous est possible de rectifier votre choix sur la page des politiques de confidentialités du site.