Είναι η ψυχανάλυση υποστηρίξημη ιδέα

MELMAN Charles
Date publication : 11/06/2019

 

               Είναι η ψυχανάλυση υποστηρίξημη ιδέα 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φρόιντ ήταν λίγο μόνος για την υποστηρίζει μπροστά στην παρόξυνση  θα μπορούσε να προκαλέσει ασθενείς με παραδοσιακά πάθη, εθνοτικά  ή εθνικά όπως Jung, ή συνήθη  εγωτικά σε οποιονδήποτε.  Και εγώ και εγώ, ήταν επίσης το σύνθημα των μαθητών του Λακάν, λίγο σύντομο, ας το αναγνωρίσουμε.

 Σε ότι αφορά τον πρώτο, το ζήτημα ήταν να θέσουμε τέλος στο παιδαριώδες  του είδους, αλλοτριωμένο από ένα ιδεώδες που πεταμένο  ανάμεσα στο ολοκληρωτικό Ένα και τα περιττώματα.

 Για το δάσκαλο μας, η πολιτισμική μετάλλαξη βρισκόταν στις πόρτες όπου έβλεπε τελικά στην εξάρτησή μας από τη γλώσσα την αιτία του συμπτώματος και μαζί της ηλιθιότητας. Αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούσε να υποστηριχτεί  χωρίς να το στρεβλώσει επιγράφοντας ένα συλλογικό σύνθημα,

 - οθριοι οι καταραμένοι της ζωής  - ασύμβατο  με τον ατομικό  προσδιορισμό που απαιτεί.

  Έπρεπε να γεράσει  ο Λακαν  και να αρχίσει να τραυλίζει, ώστε οι τελευταίοι πιστοί του να ξεκινήσουν να κουνάνε την ουρά τους και να  παρατάσσονται πίσω από αυτόν που υποστήριζε ότι έχει την  μεγαλύτερη,  νομιμοποιημένο  ενωπίω συμβολαιογράφου επιπλέον, με τον τίτλο του «Εκτελεστή διαθήκης».

 Την εκτέλεσε πράγματι, μειώνοντας σε ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης, για έναν πόλεμο που ποτέ δεν θα γίνει, μια εξαιρετική διδασκαλία.

 Θα αφήσει την ομάδα μας ήσυχη;  

Η απάντηση μπορεί να δοθεί στη  Λισαβόνα.

                                                                            Σ.Μελμαν 

                                                                         5  Ιουνίου 2019

Traduction faite par Yorgos Dimitriadis

Espace personnel

Cookies ?

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Ces cookies ne contiennent pas de données personnelles.

Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. A tout moment, il vous est possible de rectifier votre choix sur la page des politiques de confidentialités du site.