Κάνουν ακόμη να μιλούν για αυτούς

MELMAN Charles
Date publication : 26/02/2019
Dossier : Traduction éditoriaux
Sous dossier : En grec

 

Κάνουν ακόμη να μιλούν για αυτούς
 
 
Στην τηλεόραση, ο λαμπρός προβεβλημένος φιλόσοφος, αυτός που μιλά σαν Kalachnikov, λέει ότι πρέπει να αντιδράσουμε στον αντισημιτισμό όχι με μοραλισμό αλλά αναζητώντας την αιτία. Προκειμένου να συνεισφέρω στην έρευνά του, μου επιτρέπω να του προτείνω δύο ακόμη.
 
Η πρώτη, η πιο εντυπωσιακή στα μάτια μου, είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον.
 
Η παράδοση θέλει όντως σε κάθε πολυάριθμη οικογένεια ένα από τα παιδιά να θυσιαστεί. Σε αυτή που πολλαπλασιάστηκε με τον μονοθεϊσμό, είναι εγγεγραμμένο ότι θα υπάρξει ένας, και γιατί όχι ο πρωτότοκος, ο προτιμημένος - αυτός που προτίμησε να υποκαταστήσει μία συμβολική θυσία σε μία ανθρώπινη θυσία - που θα πρέπει να σταλεί στον αποστολέα. Ήταν παραπανίσιος,  παρενοχλούσε την προοπτική, εμπόδιζε να είμαστε μεταξύ μας.
 
Ο δεύτερος λόγος τώρα : να τος επιφορτισμένος σαν μουλάρι με ότι το θειικό διάταγμα μας προστάζει να απορρίψουμε, σαν αυτόν που συνιστά το ασυνείδητο.  Υπήρξε στη Φροϊδική σχολή ένας δύστυχος που είχε ανακαλύψει ότι το ασυνείδητο μιλούσε yiddish. Δεν είχε καταλάβει ότι Εβραίος ήταν ένας προσδιορισμός για να πούμε αυτό που υπήρχε προς απόρριψη στον καθένα μας και όπως δεν τα καταφέρνουμε ο αντισημιτισμός επιβιώνει ενώ ο Εβραίος ως - ουσιαστικό των μελών ενός λαού - δεν υπάρχει πλέον. Ο  Finkielkraut είναι ο μάρτυρας  - μέλος του λαού των μαρτύρων - του ότι οι Εβραίοι υπήρξαν, νοσταλγία...  και ότι είναι εύλογο να γίνουν κατάλληλοι σε τέτοιο χειρισμό.
 
D’hommage ?
 
 
Ch. Melman
20 Φεβρουαρίου 2019
 
 
Traduction en grec par Yorgos Dimitriadis

Espace personnel

Cookies ?

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Ces cookies ne contiennent pas de données personnelles.

Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. A tout moment, il vous est possible de rectifier votre choix sur la page des politiques de confidentialités du site.