Το γεγονός του να είσαι ίδιος με τον εαυτό σου

MELMAN Charles
Date publication : 23/01/2019
Dossier : Traduction éditoriaux
Sous dossier : En grec

 

Το γεγονός του να είσαι ίδιος με τον εαυτό σου
 
Ανάμεσα στα μέλη της École Freudienne του Παρισιού, ένα το οποίο είχε επιζήσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είχε μια μέρα τη γενναιοδωρία να μου ερμηνεύσει σ’ έναν διάδρομο τον παθολογικό χαρακτήρα της προσήλωσης μου στον Λακάν, μεταφερόμενο, όπως έλεγε, από ένα προσωπικό πρόβλημα.
Η Αν-Λιζ είχε πολύ δίκιο και επίσης εντελώς άδικο.
 
Η απόκρυψη της ταυτότητας  με σκοπό την επιβίωση, κατά τη διάρκεια του πολέμου λοιπόν, αφήνει τελικά την αίσθηση της κατάρρευσης πάνω σέναν σωρό από στάχτες από ένα ανεπανόρθωτο σφάλμα, όσον αφορά τη γενιά, της προδοσίας, και όσον αφορά  το κοινωνικό περιβάλλον, της εξαπάτησης.
Η Αν-Λιζ είχε δίκιο: διατηρώ μια ανεπιείκεια για την προδοσία και την εξαπάτηση, μπορούν να με κάνουν δυσάρεστο.
Αλλά η αφοσίωση στον Λακάν αποκάλυπτε, από μια άλλη σκοπιά, κάτι το οποίο εμφανιζόταν ακόμα ως ένα δίλημμα : υποταγή ή συνεργασία; Ο Λακάν σας έδινε να καταλάβετε, ότι, ως νορμάλ, αντιδράτε με υποταγή ή ακόμα, κάτι που πίστεψε την εποχή που δούλευα με τον Μιλλέρ, ή  από προσωπικό ενδιαφέρον. Χρειάστηκε δυστυχώς η ασθένεια του και ο εξαναγκαστικός περιορισμός των δυνατοτήτων του ώστε να καταλάβει πως δεν ήταν ακριβώς αυτή η περίπτωση : ούτε υποταγή ούτε συνεργασία αλλά ανάκτηση, για λογαριασμό μου και για εκείνον όσων θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν, της κεφαλαιώδους σημασίας αυτών που  είχε προσφέρει, και ανάμεσα τους την εκκαθάριση του 1 από την αναγνώριση για το 0 του σημαίνοντος.
Καμία έγκριση δεν ήταν απαραίτητη, καμία ευλογία ούτε εξουσιοδότηση, τίποτα άλλο εκτός από την επιθυμία για συνέχεια και παρατήρηση,  αρκείται και εξακολουθεί να είναι απαλλαγμένη από μια συναίνεση όπως και από μια άρνηση. Αν ενταχθούμε σε αυτήν την επιθυμία, τόσο το καλύτερο, διαφορετικά γιατί να την αλλάξουμε;
                                                                   
Σ. Μελμάν
16 Ιανουαρίου 2019
Traduction faite par Torgos Dimitriadis

Espace personnel

Cookies ?

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Ces cookies ne contiennent pas de données personnelles.

Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. A tout moment, il vous est possible de rectifier votre choix sur la page des politiques de confidentialités du site.