Έχουν οι αναλυτές ένα κοινό στοιχείο ή κάτι άλλο κοινό;

MELMAN Charles
Date publication : 30/05/2018
Dossier : Traduction éditoriaux

 

 Από τη στιγμή που υποτίθεται πως έχουν τακτοποιήσει τη δίκη τους μεταβιβαστικά σχέση, οι αναλυτές μοιάζουν, σε γενικές γραμμές, μάλλον να παρεκκλίνουν στην σχέση τους με την εξουσία. Σαν να τους αφήνει, η εικόνα του προσποιητού  που αποκαλύπτει η μεταβίβαση στη θεραπεία στη συνέχεια ανήμπορους να καθορίσουν τους κανόνες της κοινωνικής τους συμπεριφοράς όπως και της εγκυρότητας των εννοιών. Σίγουρα, στην θεραπεία, ο κανόνας της αποχής είχε θέσει ένα όριο,  ευτυχές λόγω της απαγόρευσης που προφέρει στον πειρασμό της παραβίασης. Αλλά, εκτός από αυτό, τίποτα, πέρα από την προσποιητότητα των ηθικών κανόνων, κανένα άλλο ενδιαφέρον.

Αυτή η κενότητα μοιάζει να διατηρεί την επιθυμία τους για την παραδοσιακή έκφραση της εξουσίας, φαλλικής λοιπόν, και την θέσπιση της σε ότι αφορά τη ζωή της ομάδας. 

Είναι αλήθεια, αν βασιζόμαστε στη γραφή του ψυχαναλυτικού λόγου, πως S βρίσκεται στη θέση της υπεραπόλαυσης. Μια εξαγριωμένη μάχη μπορεί εφεξής να προκύψει γύρω από την επικύρωση των κανόνων ή των  απόψεων. Αλλά αυτή η επιχειρηματολογία δεν μοιάζει απαραίτητη για να υποστηριχθούν οι αγώνες του καθαρού κύρους - σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει άλλο διακύβευμα. 

Στο μέτρο που οι εταιρίες τους διέπονται από το νόμο του 1901, οι εκλογές προβλέπονται - νομοθετικά - αλλά η δημοφιλία των υποψηφίων είναι περίπλοκη. Όπως το λέει ο Λακάν σε μια σημείωση, η σύγχυση είναι πάντα πιθανή ανάμεσα στο 0, το τίποτα, και το 1.

Το τίποτα δεν είναι άραγε η αλήθεια  αυτού που θεμελιώνει την εξουσία; Η τύχη έχει αφεθεί εδώ στους πολλούς.

Και μάλιστα προφανώς η γνώση που τίθεται σε αυτή τη θέση της κυριότητας ( πανεπιστημιακός λόγος) αποκρύπτει το γεγονός ότι είναι  η μη γνώση (να μην συγχέεται με την άγνοια) το επονομαζόμενο επίσης ασυνείδητο, που ορίζει.

Θα παραμείνω λοιπόν στην ένδειξη που προσφέρεται από τον ψυχαναλυτικό λόγο, η οποία κάνει το «α» το αντικείμενο που ορίζει, δηλαδή η φαντασίωση ούτε καθενός, καταδικάζοντας τη ζωή της ομάδας να είναι σαν μια τυχαία κίνηση Μπράουν. 

Υπάρχει ένας κοινός νόμος στους αναλυτές;

( η συνέχεια στο επόμενο)

 Σ. Μελμάν - Στις 25 Μαΐου 2018

μετάφραση : Yorgos Dimitriadis

 

Espace personnel

Cookies ?

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Ces cookies ne contiennent pas de données personnelles.

Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. A tout moment, il vous est possible de rectifier votre choix sur la page des politiques de confidentialités du site.